BEBKA; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur. Temel amacımız kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda Ajansımız Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planını rehber alarak; bölge kalkınması açısından öncelikli alanlarda mali ve teknik destekler sağlamakta, araştırma raporları yayınlamakta ayrıca söz konusu odak alanları geliştirmeye yönelik çeşitli programlar yürütmekte ve etkinlikler düzenlemektedir. Sözü edilen odak alanlardan biri de GİRİŞİMCİLİK’tir.

Ajansımız, Girişimcilik Sonuç Odalı Programı (SOP) kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde ekosistemi geliştirerek bölgedeki girişimcilik ve yatırımcılık kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda bölgede yatırım ve finansman modelleri geliştirilerek, teknoloji odaklı yenilikçi girişimlerin ve sosyal girişimlerin arttırılması, bölgede girişimcilik kültürü yaygınlaştırılması, ayrıca kadın ve genç girişimciliğin teşvik edilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Tohum ve Hızlandırma Programlarımız

2017 yılından beri; Ajansımız ve bölgemizdeki Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından yürütülen ve bölgede faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ile danışmanlık hizmetlerinden oluşan programlar yürütülmektedir. Programı tamamlayan girişimciler için melek yatırımcılara sunum yapma imkanı tanıyan girişimci-yatırımcı buluşmaları da düzenlenmektedir.

SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı

Ajansımızca girişimciliğin desteklenmesine yönelik uygulanan bir diğer program olan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nın amacı; yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, girişimcilerin iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, bölgemizde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır. 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen programlarla, 51 girişimciye 32 saatlik temel girişimcilik eğitiminin yanı sıra 32 saatlik ilave eğitimler ile 43 girişimciye toplam 357 saat mentorluk hizmeti verilmiştir. Bu sayede 8 firma kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu süreçte firmalar tarafından 10 milyon TL üzerinde satış ve bir firma tarafından 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Programa dahil olan girişimlerden biri 300 bin ABD doları, biri de 1,7 milyon TL yatırım almıştır. 2 girişim de BursaTeknopark’a kabul edilerek, faaliyetlerine devam etmektedir.

TechUP – Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz TechUP – Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programının amacı, bölgemizde faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/hizmeti olan; fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimcilerin büyüme hedeflerinin mentorlar gözetiminde desteklenmesi ve girişimcilerin yatırım yapılabilir hale getirilmesidir. Bugüne kadar 3 ayrı program ile 28 girişimciye toplam 80 saat eğitim ve 486 saat mentörlük hizmeti sunulmuştur. Girişimcileri yatırımcılar ile bir araya getirerek ve programa katılan girişimcilerden ikisinin yatırım alması sağlanmıştır. Ayrıca programı başarıyla tamamlayan 3 girişim, paya dayalı kitlesel fonlama platformundan toplam 2,4 milyon TL fon yatırımı almıştır.

Girişimci, Mentor ve Yatırımcılar Arasında Bir Köprü Vazifesi Görmeyi Hedefliyoruz

Girişimcilik SOP kapsamında, bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çok sayıda faaliyet planlıyoruz. Hedef kitleye özgü ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, ilgili tüm tarafların katılımı ile bölgemizdeki girişimcileri merkez alan faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gelecekte de bu faaliyetlerin bütünü ile bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Girişimlerin Finansmanı Üzerine Çalışmalarımız

 

Bölgemizde girişimcilik ekosistemini geliştirerek, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlenen faaliyetler doğrultusunda, hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişim ve KOBİ’lere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla 2022 yılında “Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Girişim sermayesi fonları ile bölgede yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması amaçlanmıştır.

Ülkemizde son yıllarda önem kazanan erken aşama girişim yatırımcılığının tanıtılması, yatırımcıların ve potansiyel yatırımcıların yatırım öncesi ve yatırım sonrası tüm süreçler ile ilgili bilgilendirilmesi ve ülkemizde startup yatırımcısı sayısının artırılması amacıyla BEBKA, Invexen ve Startups.watch iş birliği ile Startup Yatırımcısı Eğitim Seminerleri Programı başlatılmıştır.

İş insanlarının ve sermaye sahiplerinin girişim sermayesi yatirim fonları ve melek yatırım ağları gibi araçlar ile startuplara nasıl yatırım yapabileceği konusunda farkındalık oluşması ve potansiyel yatırımcıların yatırım ekosistemine adım atmasının kolaylaştırılmasını hedeflediğimiz 9 farklı modülden oluşan program, ayda 2 kere farklı konular hakkında çevrim içi seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Her bir modülde ilgili haftanın konusu ile ilgili yetkin uzmanlar tarafından vaka incelemesi ve uygulama ağırlıklı bilgilendirme yapılmakta, ardından konu özelinde deneyimli yatırımcıların tecrübe paylaşımları ve interaktif soru cevap bölümü yer almaktadır.

Mentorluğun Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalarımız

Ajansımız, bölgemizdeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına destek olmaktadır.

Ajansımız, teknik destek programına ek olarak, sonuç odaklı programları çerçevesinde önemli gördüğü alanlarda eğitim ve mentorluk faaliyetlerini kendi eliyle de yürütebilmektedir. Ajans tarafından desteklenen ve/veya organize edilen programlarda ve projelerde bilgi ve tecrübesinden faydalanılmak üzere paydaşlarımızın katkılarıyla mentor ve eğitmen havuzu oluşturulması çalışmamız devam etmektedir.

BEBKA Girişim Olarak Farkımız

Kurduğumuz https://girisimci.bebka.org.tr internet sitesiyle tüm girişimcilik çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize tek bir çatı altında yer vermeyi hedefliyoruz. Girişimcilik ekosisteminde yer alan başta girişimci, yatırımcı ve mentor/eğitmenler olmak üzere diğer kurum/kuruluşları girişimcilik programları ve çalışmalarımızdan haberdar etmek istiyoruz. Girişimci BEBKA aracılığıyla;

  • Girişimciler, ilan edeceğimiz SeedUP ve TechUP hızlandırıcı programlarını takip edebilecek, bu programlara çevrim içi platform aracılığıyla başvurularını yapabilecek,
  • Girişimciler, TechINBursa girişimcilik merkezi faaliyetlerinden haberdar olabilecek, girişim havuzunda yer alarak; girişimlerini yatırımcılara tanıtma imkanına sahip olabilecek,
  • Yatırımcılar ve yatırımcı adayları, düzenleyeceğimiz startup yatırımcılığı programını takip edebilecek ve başvuru yapabilecek; ilan edilecek diğer mali ve teknik destek programlarımızdan haberdar olabilecek,
  • Yatırımcılar, girişim havuzumuzda yer alacak girişimleri takip edebilecek ve ilgilendiği girişimlerle iletişime geçebilecek,
  • Mentor ve mentor adayları, mentor programlarımızdan haberdar olabilecek ve bu programlara başvurubilecek; girişimcilere mentorluk desteği verebilmek için mentor havuzumuzda yer alabilecek,
  • Diğer kurum/kuruluşlar, girişimcilikle ilgili haber ve duyurularımızı takip edebilecek

Başvurular için sayfamızda yer alan üyelik sekmesine giriş yapılarak girişimci, yatırımcı veya mentor seçeneğiyle girişim sistemine üye olunması gerekmektedir.

Strateji ve Eylem Planları

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paydaş katkılarıyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede bir yol haritası niteliğindedir. “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji belgesi için tıklayınız...

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı: Uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosisteminin oluşturulması ve ülkemizin girişimler için bir çekim merkezi konumuna getirilmesi amacıyla hazırlanan teknoloji girişimciliğinin yol haritası niteliğindeki Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, bu alanda ilk ve en kapsamlı çerçeve metni olma özelliğini taşımaktadır. Strateji dokümanını incelemek için tıklayınız. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi bağlamında teknoloji girişimciliği ekosisteminin dinamiklerini dikkate alan ve ekosistemin tüm aktörlerinin etkin rol almasını gerektiren 30 strateji ve 90 eylemden oluşan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Eylem Planı (2022-2025) için tıklayınız...