Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler doğrultusunda, TR41 Bölgesinde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişim ve KOBİ’lere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının hayata geçirilmesini amacıyla 2022 yılında “Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Girişim sermayesi fonları ile Bölgede yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması, böylece girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefiyle programa 100 milyon TL bütçe ayrılmıştır.

Program kapsamında teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılabilecektir. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapılması öncelikli görülmektedir.

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı asgari 5 milyon TL ile azami 30 milyon TL arasında olacaktır. Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılacaktır.

Son başvuruların 25 Ekim 2022 tarihinde yapıldığı program için 23 başvuru ve büyüklüğü 11 milyar TL olan girişim sermayesi yatırım fonlarından 548 milyon TL fon talebi alınmıştır.

Program değerlendirme süreci henüz sonuçlanmamıştır. Süreç tamamlanınca Ajans tarafından yatırım yapılmasına karar verilen bölgesel girişim sermayesi yatırım fonları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı bilgilendirme sunumu için
Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı tanıtım toplantısını izlemek için