GİRİŞİM HAVUZU

Girişimlerin finansmana erişiminin kolaylaştırmak amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak bölgemizde girişimcilik ekosisteminin ve kültürünün geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak bölgesel girişim sermayesi yatırım fonları destekleme mekanizmasını hayata geçirdik.

Bölgemizde yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak olmak üzere Ajansımız tarafından 100 milyon TL kaynak ayrıldı. Bunun dışında önümüzdeki süreçte kitlesel fonlama platformlarına yatırım yapılarak, Bölgemizdeki girişimciler için finansal kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda girişimciler;

  • Girişimlerini girişim sermayesi yatırım fonlarına sunabilme,
  • Kitlesel fonlama platformlarında yer alabilme,
  • Melek yatırımcılara ulaşabilme,
  • Ajansın yatırımcı ekosistemi bağlantılarından faydalanabilme imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Değerli Girişimciler!
Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip, hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimleriniz için yatırım arıyorsanız, girişimlerinizi girişim havuzumuza eklemeye davet ediyoruz.

Üyelik formunda kullanıcı rolünü “Girişimci” olarak seçmeyi unutmayınız.

Girişim başvurusu için