Ajansımız, yürütmekte olduğu sonuç odaklı programlarının amaç ve öncelikleri doğrultusunda bölgemizdeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına destek olmaktadır.

Ajansımız teknik destek programına ek olarak, sonuç odaklı programları çerçevesinde önemli gördüğü alanlarda eğitim ve mentorluk faaliyetlerini kendi eliyle de yürütebilmektedir. Bu kapsamda Ajansımız, yönetim danışmanlığı programları ile teknoloji odaklı girişimler, yenilikçi girişimler ve sosyal girişimlere yönelik olarak eğitim, danışmanlık ve mentorluk faaliyetlerini kapsayan hızlandırıcı programları yürütmeyi planlamaktadır. Ajans tarafından desteklenen ve/veya organize edilen programlarda ve projelerde bilgi ve tecrübesinden faydalanılmak üzere paydaşlarımızın katkılarıyla mentor ve eğitmen havuzu oluşturulmaktadır.

Üyelik formunda kullanıcı rolünü "Mentor" olarak seçmeyi unutmayınız.

Ajansımızın mentor-eğitmen havuzuna katılmak için