TECHINBURSA ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

  1. TechINBursa’ya başvuran girişimcilerin en az lise mezunu olması beklenmektedir.
  2. TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nde aşağıda belirlenmiş olan öncelikli teknolojik alanlarda ve sektörlerde faaliyet gösteren veya bu alanlardan birisinde araştırma geliştirme faaliyetlerine girmeyi planlayan girişimlere öncelik verilecektir:

Öncelikli Teknolojik Alanlar ve Sektörler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka ve nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, veri mühendisliği, biyomalzemeler, ileri malzeme teknolojileri, yeni nesil kompozitler, yenilenebilir enerji sistemleri, enerji depolama, elektrikli araçlar, dijital dönüşüm ve sosyal inovasyon, savunma sanayi, lojistik ve ulaştırma, kritik teknolojiler, biyoteknoloji, robotlar ve akıllı sistemler, mikro/nano/optoelektronik, kuantum, sensör teknolojileri, kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, imalat sektörleri (tekstil, gıda, metal, mineral, mobilya, gemi inşa, vd).

  1. TechINBursa Girişimcilik Merkezi’nin önümüzdeki dönemde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla kuluçka merkezi olarak dönüşümü planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda girişimcilik merkezinin kuluçka merkezine dönüşümü tamamlandığında; içinde yer alan mevcut girişimciler, vergi avantajlarından faydalanabilmek için tekrar değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiğini kabul etmektedir.
  2. Girişimciler, ofis kullanımı için kira bedelinin ilk 6 ay alınmayacağını, 6 ayda bir Değerlendirme Kuruluna yapılacak olan raporlama neticesinde tahsisin devamlılığına karar verileceğini kabul etmektedir. Her halükârda girişimci azami 2 yıl için ofisi kullanabilecektir. Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimciler azami 3 yıl ofisi kullanabilecektir.
  3. Girişimcilik merkezi hafta içi 08:00-17:30 saatleri arasında kullanıma açık olacaktır.
  4. Girişimciler, amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik BEBKA ve/veya ilgili Kamu Kurumları (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi) tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında sunmakla ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdürler. Girişimciler, gerekli görülen durumlarda güncellenecek olan formları doldurmak suretiyle istenilen bilgileri BEBKA’nın belirlediği süre ve biçimde teslim etmeyi kabul etmektedir.
  5. TechINBursa Girişimcilik Merkezi içerisinde yer alacak girişimler faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığı ile ilgili tüm koşullara uymakla yükümlüdür. Girişimciler, çevre kirliliğine yol açan (hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan) faaliyetleri merkezde yürütemeyeceğini kabul etmektedir.